Thomas, Louis – £50 | Art Challenge Wales Thomas, Louis – £50 | Art Challenge Wales

Thomas, Louis – £50

Title: ‘RNLI Lifeboat Porthcawl’

Medium: Chay/Fimo

Price: £50

 

031